Til sammen 191 idrettslag i Sør-Trøndelag er tildelt i overkant av 9 millioner i kompensasjon for vare- og tjenestemoms i 2011 (regnskapsåret 2010).

For Frøyas, Hitras og Snillfjords idrettslag utgjør dette til sammen 224.000 kroner refundert.

Får kompensert rundt halvparten

De lagene som har søkt, har i år fått  kompensert ca. 50 prosent av merverdiavgiften.

Klart størst kronebeløp tilfaller Frøya fotballklubb, som får kompensert drøyt 156.500 kroner.

Deretter følger Frøya idrettslag (17.212 kroner), Sandstad idrettslag (15.984 kroner), Mausund idrettslag (12.727 kroner), Hitra golfklubb (11.364 kroner), Hitra idrettslag (8.346 kroner) og Snillfjord Motorklubb (2.659 kroner)

Mer enn i fjor

I år har organisasjonsleddene som har søkt, fått  kompensert ca. 50 prosent av merverdiavgiften mot rundt 35 prosent i fjor.

- Dette er et resultat av at regjeringen har fulgt sin opptrapningsplan for merverdikompensasjon til frivillig sektor, melder Norges Idrettsforbund.