Kjell Arne Sætherbø i Sandstad IL er av Hitra idrettsråd utpekt som ildsjel fra Hitra, og skal hedres under en gallamiddag i Trondheim den 16. oktober.

Det forteller Ivan Leraand i Sør-Trøndelag Idrettskrets Norges Idrettsforbund til lokalavisa Hitra-Frøya.

Her er Hitra idrettsrådets begrunnelse for valget av Kjell Arne Sætherbø:

"Alle idrettslag/klubber/foreninger er avhengig av frivillige som stiller opp. På øya vår er det heldigvis mange som er villig til å ta på seg oppgaver.

Sandstad IL ønsker å nominere et av våre medlemmer til "årets ildsjel". Medlemmet er primært aktiv innen fotball. Han har vært trener i klubben i mange år. I tillegg er han aktiv selv, og var en pådriver for å få startet opp lag for seniorer på Sandstad. Også her tok han trenerrollen.

Det er ikke bare i Sandstad IL den nominerte har bidratt. Samtidig med to trenerverv i Sandstad, var han også trener for et pikelag i Hitra FK. Han tar også med seg håndballspillere i Hitra IL på oppvarmingstur før treningene.

Med en gang værmeldingene melder stabile vintertemperaturer ordner han skøyteis på skolen på Strand, slik at skolebarn og lokalbefolkningen kan bruke skoletid og ettermiddagen på skøyter.

Det siste året har han dessuten brukt mye tid til dugnader og vært primus motor for å få til kunstgressbanen på Strand."

Det er hvert idrettsråd i idrettskretsen som peker ut sin ildsjel fra idrettslagene. Alle ildsjelene blir hedret under en gallamiddag i Trondheim 16. oktober.

Fra kriteriene til idrettskretsen rundt valget av ildsjeler, leser vi:

  • En person/personer som gjør det lille ekstra – gjør en forskjell En representant for en åpen og inkluderende idrettskulturEn god representant for trøndersk idrettEt forbilde for andre

  • En pådriver for et sunt og trygt oppvekstmiljøEn innsats for fysisk aktivitet og god helseEt arbeid med glede, helse, felleskap og ærlighet som rettesnor Sør-trøndersk idretts verdier skal speiles av vinneren/vinnerne