Under utdelingen av årets SalMar-priser innen fotballen på Hitra og Frøya, gikk spesialprisen fra Frøya FK til Rune Anders Sandvik.

Her er juryens begrunnelse:

Frøya FKs valg av mottakere av årets spesialpris var egentlig ganske enkel. Han er prototypen på en aktiv fotballpappa som klubben er avhengig av for å gi ungene gode tilbud.

Fra hans egne sønner var små har han vært aktiv på trenersida, fra Trønder Frøya og nå i Frøya FK. Ungene rundt han har hatt en trygg og god trener, muntrasjonsråd og en stødig og stabil fyr. Foruten å bidra som trener har han kjørt til og fra BDO-samlinger flere ganger i sesongen, uavhengig om hans egne sønner gikk videre eller ikke. Han har også initiert og organisert- og vært sjåfør med minibuss på tur til bortekamper. Han sier aldri nei til å bidra på dugnader eller på andre områder i klubben til tross for hektisk hverdag, men ser alltid etter løsninger for laget. Som i år, da han overtok treneransvaret for G14.

Han har et stort hjerte for laginnsats og positive holdninger, noe som smitter over på spillerne hans. Om det ikke går lagets vei finner han alltid noe godt å si, og får humøret opp på spillerne. Frøya FK setter umåtelig stor pris på innsatsen som blir lagt ned på trenersida av våre frivillige foreldre- uten dere hadde det aldri gått rundt. Og årets ildsjel er en av de fremste frivillige fedrene.

Sandvik stiller opp også for skolen, så i dag er han forhindret fra å komme fordi han er på skoletur til Polen med 10. klassene fra Sistranda.