"Svøm deg til Kos" er navnet på årets mosjonskampanje fra Norges Svømmeforbund. Kampanjen skifter navn hvert år avhengig av hvilket reisemål hovedpremien har, og i år er altså denne en reise til den greske øya Kos.

Også svømmehallene i øyregionen har vært med i flere år, så også i år. Både Hitrahallen og Frøyahallen er med.

- I tillegg til hovedpremien på landsbasis, er deltakerne her hos oss med i treknigna av lokale premier, lokker Ann Kristin Kjerringvåg Willmann i Hitrahallene.

Ann Kristin Kjerringvåg Willmann

"Svøm langt"-kampanjen starter første åpnignsdag i hallen på nyåret og går til 31. mars. Målet er å skape gode mosjonsvaner befolkninga ved å motivere til å bruke svømmehallen som arena for fysisk aktivitet. Deltakerne registrerer hvor langt de svømmer, enten på en nettside eller i hallens kartotek, forklarer Willmann.

Gjennom årenes løp er det svømt svært mange kilometer i bassengene våre. Lokalavisas arkiv fra et tidligere oppsummering av "Svøm langt" viste at en enkelt-svømmer det året svømte hele 76.000 meter.

Men man trenger absolutt ikke være noen utpreget lang-svømmer for å delta i "Svøm langt". Poenget er jevnlig mosjon og at summen av svømmeturene blir god for helsa og for poeng-sankingen.

Målene i selve kampanjen er at flest mulig ungdom og voksne (fra og med 14 år) svømmer 10 000 meter  og flest mulig barn (til og med fylte 13 år) svømmer 2.500 meter i kampanjeperioden. For de som har en funksjonsnedsettelse er målene 5000 meter (voksne) og 1500meter (barn).

- Dette er for alle, sier Willmann.