- Gressmatta er lagt og nå skalvi bare få på plass ballnett og etterfylle med sand, sier Kjell Arne Sætherbø iSandstad IL.Mange har jobbet hardt for å få dette i boks, forteller han.  - Målet var hele tiden å få banen ferdigtil 17 mai, så vi kan ha grendakamper her, og det har vi lyktes med, sierSætherbø. Kunstgressbanen skal være et kjempeløft for hele nærmiljøet både til trening ogandre aktiviteter.