Hitra kommune har tidligere forskottert 1,4 millioner kroner til idrettsparken. Forskottering betyr at kommunen legger ut, slik at idrettslaget får betalt sine utgifter på anlegget, inntil det blir bevilget spillemidler fra Norsk tipping.

Torsdag vedtok Hitra kommunestyre å forskottere nye 315.000 kroner til Hitra FK. Pengene skal betale utgiftene på siste del av prosjektet, som er klubbhuset.

Selv om finansieringsbiten ikke blir avsluttet før spillemidlene er utbetalt, er idrettsparken fiks ferdig. Arbeidende byggeleder Bror Blichfeldt er storfornøyd med resultatet:

- Hvis man ikke skulle være fornøyd med dette, så vet ikke jeg. Vi har fått ett av de fineste anleggene i Trøndelag, sier han.