Tirsdag ettermiddag og kveld var det igjen dugnad i fjæra langs Sistranda. I vår ble det fjernet en del trær. Hovedmålet denne gang var å fjerne en del større steiner slik at området virkelig kan benyttes til flere typer sjøsport, noe som er målet i prosjektet Helhetlig idrettspark.

- Ole Magnus fra Solberg Maskin og medlemmer av kite-klubben gjorde en kjempejobb. Nå er fjæredelen sør for Myratangen en mye sikrere arena for kiterne. Og snart rene sydenstranda for badere, forteller Jan Otto Fredagsvik, koordinator for Helhetlig idrettspark, på sin Facebook-side.

Sistranda som myldreplass for ulike typer sjøsport, har en sentral plass i prosjektet Helthetlig idrettspark. Blant annet er et av naustene på Sistranda tiltenkt satsing på sjøsport og kan fungere som klubbhus for ulike aktiviteter.

IDESKISSE: Sistranda egner seg til mange typer sjøsport, også de som krever en enkel landbase. Prosjektet Helhetlig idrettspark tar innover seg dette behovet. (Skisse: Frøya kommune)

- Folk som driver med sjøsport, som for eksempel kiting, sier at denne stranda er den eneste i sitt slag her i området. Den fungerer unikt bra for kiting, og det må vi ta vare på. Dessuten er havkajakk blitt populært på Frøya, og sportsdykkerne er også veldig aktive, sa kultur- og næringssjef i Frøya kommune, Maciej Karpinski, da han tidligere i år orienterte om Helhetlig idrettspark før helga. Prosjektet har flere underprosjekter, blant annet fotballhall på Golan og basishall (turnhall) tilknyttet idrettshallen.

Til kommunestyremøtet torsdag skal det også opp en sak om igangsetting av utbygging av gapahuk og første byggetrinn av steinalder-stien fra Sistranda idrettsplass til "steinalderplassen" vest for Hamarvatnet (Vavika).

Kiting langs Sistranda.