Som medlemmer i Island Games Assosiation (IGA) deltarFrøya og Hitra annenhvert år på de internasjonale øylekene. 24 små og storeøyer, de fleste av dem europeiske, er IGA-medlemmer.

Øylekene har gitt idrettsungdom og -voksne mulighetene til å reiseog konkurrere i et arrangement som har mange fellestrekk med OL. Men aldri førhar lekene blitt arrangert så langt bortefra som neste år. Da vil Hitra ogFrøya reise over Atlanteren til Bermuda, utenfor østkysten av USA.

Når dette leses har IGA-lederne Andreas Kvingedal og KnutArne Strømøy fra Frøya, og Sven Amund Fjeldvær og Hege Østmark fra Hitra,mellomlanding i London på sin vei til Bermuda. Der skal de på generalforsamlingi IGA, samt befare idrettsanleggene til neste års øyleker.

Leder i Frøya IGA, Andreas Kvingedal, tror Frøya kommer til åsende av gårde en tropp også til disse øylekene.

- Ja, jeg håper vi kan sende av gårde utøvere. Det blir sikkertikke noen stor tropp. Det sier seg selv at dette blir en mye dyrere tur enn hvavi er vant til fra tidligere. Men dette skal vi ta stilling til når vi kommertilbake, sier Kvingedal på telefon fra London.