-Vi vet at det jobbes aktivt med dette i mange klubber, men vi vet også at det er mange som faller ifra tidlig, og håper derfor på mange søknader når vi skal dele ut årets midler, sier Torbjørn Skei, administrerende direktør i Coop Midt-Norge.

Da Coop Midt-Norge og RBK inngikk sin samarbeidsavtale i 2015, etablerte man samtidig et fond for regional talentutvikling i Trøndelag fotballkrets. Dette fondet finansieres gjennom salg av RBK-brød i Coop sine butikker, og midler deles ut en gang i året.

Under pandemien gikk barn og unge lenge uten det samholdet som et lag gir, og med begrenset tilbud og innhold. Sammen ønsker Coop og RBK å styrke klubbenes eget tilbud til ungdom mellom 14-19 år.

- For oss i Coop handler det alltid om å gi alle like muligheter, og vi heier på alle. Pandemien har rammet barn og ungdom ekstra hardt.. Vi ønsker derfor å bidra til at tilbudet for denne gruppen styrkes framover. Verdien av et lag er spesielt viktig for barn og unge, der viskes ulikhetene ut, og her skal alle stille likt. Men vi vet at dette arbeidet krever økonomiske ressurser, både til sosiale tiltak, utstyr, baneleie og så videre, sier Skei.

- Flest mulig, lengst mulig

RBK-direktør Tove Moe Dyrhaug mener det er mange kandidater til å motta støtte fra Coop-RBK fondet i år.

- Målet vårt er at flest mulig skal være med så lenge som mulig. Frykten er at etterdønningene av pandemien skal føre til at enda flere ungdommer slutter tidlig. Vi ønsker derfor å gi midler til klubber som allerede jobber aktivt med å styrke ungdomsfotballen, eller klubber som trenger en god start for å komme i gang med arbeidet. Mer informasjon ligger på RBK.no, sier Moe Dyrhaug.

- Vi i RBK er veldig opptatt av å støtte opp om det arbeidet som skjer ute i breddeklubbene, og for oss er det viktig at alle får muligheten til å være med. Samfunnsansvaret står sterkt i klubben, et verdisyn vi deler med Coop. Vi er opptatt av å engasjere oss lokalt, sier Moe Dyrhaug.

Søknadsfrist 15. november

- Vi håper å høre fra alle som mener de har kandidater som trenger hjelp til å starte opp eller fortsette sitt arbeid innenfor disse kriteriene, med begrunnelse om hvorfor Coop-RBK fondet skal støtte nettopp denne søknaden. Fristen for å søke er 15.november, sier Tove Moe Dyrhaug.