- Jeg ble så ubeskrivelig glad og helt satt ut

foto