Gjennom prosjektet «Gir Tilbake» skal Canal Digital deleut en prosjektstøtte på 50.000 kroner til et barne- og ungdomslag iSør-Trøndelag.

Vinneren velges av en jury med representanter fra CanalDigital, Norsk Toppfotball og RBK, og offentliggjøres i pausen på hjemmekampenpå Lerkendal 17. august.

Som hovedsponsor av Tippeligaen arrangerer Canal Digitalfor andre år på rad prosjektet «Gir Tilbake», som retter seg mot barne- ogungdomsfotballen. Prosjektet er todelt, der man på en side kan søke om støttepå inntil 10.000 kroner for breddeidretten – uavhengig av bosted. I tilleggdeles det ut 50.000 kroner til ti klubber fra en ekstraordinær pott.

- Vi vet at mange klubber har begrenset med midler, og atmange unge fotballtalenter trenger bedre treningsvilkår. Gjennom prosjektet«Gir tilbake» ønsker vi å bidra til at noen av disse klubbene eller lagene kanfår realisert noen av sine ønsker og drømmer. For å finne den rette mottakerentrenger vi innspill fra publikum og ildsjelene som kjenner klubbene og prosjektenebest, sier Catharina Kokkim, informasjonssjef i Canal Digital Kabel-tv

Søknaden må inneholde begrunnelser for hvorfor prosjektettrenger støtte og søknaden bør inneholde et bilde som illustrerer hva det søkesstøtte om. Det kan søkes om ny ballvegg, nytt treningsutstyr, utbedring avklubbhuset, nye planker på tribunen eller støtte til en fotballcup. Alleforslag er velkomne, så lenge det kommer barne- og ungdomsfotballen til gode.

MER INFO HER