Vurderer å trekke laget: Opplever kommentarer og strengere straff på grunn av etnisitet