Fredag ankom den øverste ledelsen i International Island Games Association (IIGA) Frøya og Hitra. IIGA skal gjennomføre flere interne møter her ute, og får også omvisning på øyene av de lokale øylekene-komiteene. Besøket varer fram til og med mandag.

Kommunene Hitra og Frøya arrangerte i helga middag for styret i Island Games Association (IIGA). Middagen ble arrangert på Hotell Frøya der styret har hatt sine møter på lørdag.

Representanter fra den politiske og administrative ledelsen, samt representanter fra kommunens lokale IIGA-styrer var til stede på middagen. Hitras varaordfører, Per Ervik (Pp), overrakte Hitra kommunevåpen til styrets leder Jörgen Pettersson.

Ervik understreket viktigheten av arbeidet med å motivere barn og unge til å drive med sport og idrett.

- Kommunens medlemskap i IIGA er viktig for Hitra, sa Per Ervik. Han gleder seg over at Hitra i år stiller med nærmere 90 deltakere på lekene på Jersey. Han avsluttet med å ønske IIGA lykke til med lekene på Jersey, og med arbeidet framover.

- Besøket kom i stand etter direkte invitasjon, forteller leder i IGA Hitra, Sven Amund Fjeldvær.

- Som første øyer fikk vi presentere Hitra og Frøya under generalforsamlinga på Bermuda. Den presentasjonen ble veldig god mottatt, og da vi inviterte executive comittee hit til oss, takket de ja, forteller Fjeldvær.

På gjestelista står Jörgen Pettersson (styreleder i IIGA), Åland, James Johnston, Shetland, Bob McGinnigle, Jersey, Anu Vares, Saaremaa, Paul Scope, Bermuda, Solvi Hansen, Færøyene, Carl Clinton, Jersey, Gill Christian, Isle of Man, Andy Varnom, Isle of Man, Steve Camm (Nat West), Jerry Whitsey (NatWest) og Phil Austin, Jersey.