Områdesamling er navnet på tiltak for spillere som er kommet videre fra sin sone og dekker hele Sør-Trøndelag og Nord-Østerdal med unntak av Trondheim.

Her har Hitra FK fått med hele tre jenter, det er Ingrid Hestnes og Anne Lise Kvakland for J-14 og Thea Arntsen (i utgangspunktet j14-spiller) som er tatt opp til J-16.

- Alle jentene er i god fremgang og gjorde ei meget god samling. Dette er positivt for jentene selv og også for klubben som har jentefotball som en av sine satsningsområder, sier Kjersti Rønningen, leder i Hitra FK.