- Vi skal se på alle alternativer. Det er alt fra syver, nier, og-elleverbane som vil bli presentert i morgen på Kultur-og kompetansesenteret, forteller Ken Schønningsen som leder brukergruppa for ”Fotballhall på Golan”.

Ellers er det også mange andre involvert i utredingene om en helthetlig idrettspark.

Avhengig av støtte fra næringslivet

Som Hitra-Frøya har skrevet om tidligere, er støtte fra det lokale næringslivet avgjørende for å få bygd en helthetlig idrettspark. Den kan koste rundt 100 millioner kroner.

- Kan du forteller noe om hvilket alternativ av banene som blir foretrukket?

- Hehe, kom på møtet så får du vite hva jeg synes, svarer Schønningsen.