Per Johansen, Nabeita IL, er av Frøya Idrettsråd utnevnt som ildsjel i Frøya, og skal hedres under Idrettens Hederskveld 2015.

Det forteller Ivan Leraand i Sør-Trøndelag Idrettskrets Norges Idrettsforbund til lokalavisa Hitra-Frøya.

Frøya idrettsråd har foreløpig ikke offentliggjort sin begrunnelse for valget av Per Johansen, men vi kjenner jo Per Johansen som en mangeårig pådriver i idrettsmiljøet på Nabeita. Johansen var for eksempel den som prosjekterte og var ildsjel for å få bygget idrettsanlegget på Nabeita, det som i dag har navnet Frøya idrettspark. Johansen står forstatt på og jobber for tida for å få etablert løpebane og klubbhus i idrettsparken.

Det er hvert idrettsråd i idrettskretsen som peker ut sin ildsjel fra idrettslagene. Alle ildsjelene blir hedret under en gallamiddag i Trondheim 16. oktober.

Fra kriteriene til idrettskretsen rundt valget av ildsjeler, leser vi:

  • En person/personer som gjør det lille ekstra – gjør en forskjell En representant for en åpen og inkluderende idrettskulturEn god representant for trøndersk idrettEt forbilde for andre

  • En pådriver for et sunt og trygt oppvekstmiljøEn innsats for fysisk aktivitet og god helseEt arbeid med glede, helse, felleskap og ærlighet som rettesnor Sør-trøndersk idretts verdier skal speiles av vinneren/vinnerne