Mausund IL klarte ikke å velge ny leder under sitt ordinære årsmøte. Derfor ble det kalt inn til ekstraordinært medlemsmøte på selveste påskeaften.

Her ble Atle Iversen valgt til ny leder i laget.

Styret i MIL er da som følger:

Leder: Atle Iversen.

Nestleder: Nina Sørgård.

Kasserer: Anne Sofie Botnan.

Styremedlemmer: Joar Johansen og Egil Berge.

Vara: Ivar Martin Iversen, Ingrid Johansen og Odd Magne Ervik.