Fylkestinget i Sør-Trøndelag vedtok nylig årets fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene. Summen er den høyeste som noen gang er delt ut.

Hvem har fått innvilget på Hitra og Frøya? Se nederst i artikkelen

Fylkeskommunen mottok søknader fra 23 kommuner med en samlet godkjent søknadssum på 299 millioner kroner. Dette tyder på stor aktivitet i fylket og at det bygges mange kostnadskrevende anlegg rundt om i fylket, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

- Det bygges idrettsanlegg som aldri før og mange idrettslag tar opp høye lån for å få realisert sine anlegg. Derfor er det viktig at vi fortsatt har en god spillemiddelordning, men vi må fortsatt jobbe med å få ut pengene så fort som mulig. Flere år med venting er flere år med utgifter til renter og avdrag for idrettslag som de heller burde brukt på aktivitet for barn og unge, sier Per Olav Skurdal Hopsø (Ap), leder av komité for kultur, idrett, friluftsliv og folkehelse i fylkeskommunen.

De 83,9 millioner kronene som deles ut fordeles på 61 ordinære anlegg og 30 nærmiljøanlegg. Innenfor ordinære anlegg har det kommet flest søknader på midler til idrettshus (klubbhus, garderober og lagerrom). Blant nærmiljøanleggene finner man flest søknader om midler til aktivitetsområder og ballbaner.

Fylkesutvalget vedtok fordelingen av spillemidler på sitt møte tirsdag 7. juni.

Disse prosjektene er innvilget spillemidler på Hitra og Frøya:

* Eaholmen aktivitetshus og sjøhus (Fillan)- tilsagn: 549.000 kroner

* Frøya flerbrukssenter - basishall. Søknadssum: 4.000.000. Tilsagn: 2.000.000 kroner

* Frøya flerbrukssenter - garderober basishall Tilsagn: 279.000 kroner

* Frøya flerbrukssenter - rehab. gulv. . Tilsagn: 396.000 kroner