Hitra IL vedtok i sitt årsmøte å inngå samarbeid med Hitra fotballklubb om å lage en liten kunstgressbane i Hitra Idrettspark i tillegg til storbanen som ligger der i dag.

Stor aktivitet med trening og kamper gjør at det er behov for en avlastningsbane spesielt for de minste aldersklassene.

Da Hitra IL selv har 70 aktive spiller fra 6-12 år var årsmøtet positive til bruke av arealet på den øverste parkeringsplassen til å lage en ekstra fotballbane.

Hitra fotballklubb er allerede i gang med å prosjektere avlastningsbanen.