Alle virksomhetslederne i Frøya kommune var tirsdag til stede og orienterte formannskapet. Dette var en del av prosessen med kommunebudsjettet. Her ga hver enkelt leder en statusrapport, og kom med behov og ønsker for sin virksomhet.

Kultursjef Knut Arne Strømøy kunne fortelle at det skal svært lite ekstramidler til, for å kunne tilby gratis bruk av svømmehallen på Sistranda. Kommunen har lønnsutgifter til tre badevakter og en billettselger. Hvis de kan  kutte ut lønnsutgiftene til deltidstillingen som billettselger, og veier det opp mot tapte billettintekter, kan man ved å øke det årlige bassengbudsjettet med kun 45.000 kroner, kunne tilby gratis inngang.

- Jeg tror det er et tiltak som ville vært atttraktivt, med tanke på at vi jobber for tilflytting, sa kultursjef Knut Arne Strømøy.

Frøya formannskap starter ikke den politiske behandlingen av budsjettet før om fjorten dager.

Kultursjef Knut Arne Strømøy