Martin Nilsen og styret i Frøya Høyre ber det politiske miljøet om å utsette behandlingen av punktene som omhandler innendørs fotballhall på Sistranda når kommunestyret snart skal behandle saken. Varaordføreren mener kommunen har nok av viktigere oppgaver akkurat nå, og fordi han føler utredningen rundt driftutgifter og inntektspotensial for fotballhallen er for dårlig vurdert.

I formannskapet var Martin Nilsen den eneste som stemte nei til punktet om å bruke ti millioner kroner på fotballhall.

- I samme møte ga rådmannen sine virksomheter oppfordring om å spare på grunn av dårlig økonomi. For det andre har vi et sykehjem som vi må gjøre noe med en gang i nærmeste framtid, enten må vi reparere eller bygge nytt. Så vi har nok av oppgaver å bruke penger på. Da blir det feil for meg å bruke 10 millioner på en fotbalhall. Jeg kan ikke gå med på dette for min del, sier Nilsen til lokalavisa Hitra-Frøya.

HVA MENER DU? Si ja eller nei i avstemmingsfeltet til høyre (på mobil, se nederst)

Mangfoldet i idretten

Nilsen presiserer at han liker planene for helhetlig idrettspark, som inkluderer bl.a. basishall for turnerne, turløyper og tilrettelegging for sjøaktiviteter.

- For Frøya og for Høyre er helhetlig idrettspark et bra prosjekt, et kjempeprosjekt. Spesielt dette med at får fram mangfoldet i idretten. Men vårt ankepunkt er altså å bruke ti millioner på en innendørs fotballhall når vi har en del andre ting å bruke pengene på. Dessuten er saksframlegget for dårlig utarbeidet, mener Nilsen.

- Store mangler i saksframlegget

I et brev underskrevet styret i Frøya Høyre og Martin Nilsen, skrives det at "Vi i Frøya Høyre stiller oss undrende til at det ikke er utarbeidet et driftsbudsjett for Helhetlig Idrettspark før det skal fattes et vedtak om investering. Det er lagt mange usikre betingelser til grunn i saksframlegget. Det brukes ord som "kan redusere utgiftene" uten at dette blir kvantifisert. Det nevnes også i saksframlegget at fotballhallen kan drives med overskudd uten at det er nærmere spesifisert hvordan annet enn at dette oppnås ved at man "organiserer seg på riktig måte". Vi mener at det er en klar risiko for at økonomien i prosjektet kan bli så dårlig at det vil gå utover nivået på kommunens øvrige tjenester til innbyggerne, selv om fotballhallen organiseres som et kommunalt eid aksjeselskap. "

- Frøya Høyre er på ingen måte negativ til bygging av en fotballhall, men vår mening er at saksframlegget har såpass store mangler når det gjelder driftsaspektet, sier Nilsen.

- Kan virke overdådig

Sist uke ble det også kjent at kommunen står i fare for å måtte betale tilbake det man fikk i momskompensasjon under bygging av Frøya kultur- og kompetansesenter. Det taler også for at man er forsiktig inntil man vet utfallet av den saken, mener Høyre.

- Helhetlig Idrettspark er et stort prosjekt, og investering i en slik fotballhall er ikke en del av kommunens lovpålagte tjenester i direkte forstand. Når vi kjenner tilstanden i bl.a. helse og omsorgssektoren, hvor det er store utfordringer både på drift og infrastruktur så ser vi at en slik investering kan virke overdådig. Vi sliter pr i dag med å finansiere ferdigstillelsen av Frøya Idrettspark (Nabeita), og vi mener at kommunen også må ta dette med i betraktningen. Når de grønne konsesjonene tilfører oss mye ressurser, er det desto viktigere at kommunestyret er klare i sine prioriteringer, viser ansvarlighet, økonomisk edruelighet og treffer sine beslutninger på et best mulig grunnlag, skriver partiet.

Høyre mener også at Frøya Kommune ikke har "opparbeidet et særlig godt ´track record´ når det gjelder kommunalt styrte byggeprosjekter" og spør hvordan kommunestyret har tenkt å finansiere eventuelle budsjettoverskridelser.

Partiet mener også at bygging av fotballhallen som interkommunalt anlegg i samarbeid med Hitra heller ikke synes ikke å være godt nok utredet.