Årets spesialpris, Hitra FK: Anleggsgruppa (Otto Stub jr, Frode Arntsen, Roar Sivertsen og Bror Blichfeldt)

Juryens begrunnelse: I 2010 ble Hitra idrettspark ferdigstilt og anlegget er fra flere hold omtalt som et av Trøndelags flotteste idrettsanlegg. I dag, 5.september 2015, starter bygging av ny avlastningsbane, som vil være med på å komplettere idrettsparken ytterligere. HFK har med det nådd en ny milepæl, og legger med dette til rette for at aktiviteten kan økes ytterligere blant fotballinteresserte barn og unge i øyregionen. Men ingenting kommer av seg selv:

Bak disse to store utbyggingsprosjektene har Hitra Fotballklubb ei gruppe personer som har hatt og har meget stor betydning for at HFK er der de er i dag på anleggssiden. Gruppa har lagt ned et utall med dugnadstimer i planleggingsfasen, gjennomføringsfasen , vedlikeholdsfasen og i arbeidet med sponsorer.

De har lagt vekt på at anlegget skal være helhetlig fra dag 1 og det er deres fortjeneste at Hitra idrettspark ser ut som den gjør i dag, og at den dermed tituleres som et av Trøndelags flotteste idrettsanlegg.