Grasrotandelen til Norsk Tipping gir alle som tipper mulighet til være med å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Du kan velge hvilket lag eller forening som får fem prosent av din spilleinnsats.

På Frøya har Mausund idrettsalg flest "støttespillere". 259 som tipper har valgt å la sin grasrotandel gå til idrettslaget på Mausund. Dette førte til at idrettslaget for 2014 får overført hele 177.000 kroner fra Grasrotandelen til Norsk Tipping.

Kun 17 og 28 kroner

Frøya Fotballklubb, Frøya idrettslag, Bogøy velforening, Sula grendalag, Nesset grendalag, grendalaget Lyngblomst og Titran grendalag får også betydelige beløp.

Men mange lag og foreninger må nøye seg med små beløp fordi antall givere er lavt. Eksempler her er Flatval båtklubb og Frøya kystlag som bare har en giver hver. Det ga i fjor henholdsvis 17 og 28 kroner ettersom disse giverne brukte beskjedne summer på Norsk Tipping.

Her er oversikten for Frøya i 2014

Kolonnene viser navn på forening, antall givere og totalt bidrag i fjor: