Arbeidsgruppa i Sandstad IL har sendt søknad til Hitra kommune om tilskudd til kunstgress på dagens grusbane ved Strand skole.

- Vi ønsker en kunstgressbane for å legge til rette for at barn og unge skal bruke fotballbanen mer i skoletiden og fritiden. En grusbane er lite attraktiv i dag. En kunstgressbane blir også en kjempeting for skolen, som kan bruke banen i gymtiner og andre sammenhenger, sier Sætherbø.

- Hvorfor er grusbane lite attraktiv?

- Som en sa til meg; - Når du først har prøvd glassfiberski, så går du ikke tilbake til treski. Når ungdommen først har vært på en kunstgressbane, så blir det ikke det samme å spille på grusbane igjen, sier Sætherbø.

Målet er å legge kunstgress så snart idrettslaget har fått inn pengene som skal til.

- Banen er opparbeidet fra før, og det er derfor lite arbeid som skal til. For rundt 600.000 kroner får vi til en kunstgressbane, med litt ekstra lys, mål og ballnett. Sandstad Il bidrar med en god bit, og vi har søkt kommunen om litt penger. Nå skal vi snakke med lokale sponsorer får å få til et spleiselag. Når pengene har kommet inn har vi mål om å få til offisiell åpning til 17.mai, med en god gammeldags grendaturnering, sier Sætherbø.

(Fotomontasje)