Neste sommers øyleker, hvor både Frøya og Hitra har årelang tradisjon på å delta, skal arrangeres på Bermuda, langt til havs øst for USA. Dette stiller ekstra krav både til forberedelser og til økonomien.

Den lokale komiteen for øylekene, Hitra IGA (I land Games Association) inviterer alle idrettsgrenene på Hitra til et forberedende informasjonsmøte i kveld tirsdag (4. september) i Ægirsalen.

- Bermuda blir en kostnadskrevende opplevelse, men vi håper å få med idrettene vi tidligere har reist med, sier Hege Alice Østmark i Hitra IGA.

- Vi vet at damelaget i fotball jobber hardt for å samle inn nødvendige midler, og også volleyballaget har styrevedtak på at øylekene er et satsingsområde for dem. Vi vet at skyttere skal ivei, golferne er noe usikre, syklistene har vi ennå ikke hørt så mye fra. Og så har jo Hitra fått en del nye, freshe løpere på friidrett som vi håper vil bli med til øylekene, sier Østmark.

Øylekene 2013 arrangeres 13.-19. Juli, men på grunn av reiseavstand og lignende vil troppen antakelig reise fra Hitra rundt den 10. og returnere et par dager etter avslutningsseremonien.

Under informasjonsmøtet tirsdag kveld vil leder av Hitra IGA, Sven Amund Fjeldvær, redegjøre for neste sommers planer.

- I tillegg til å vise bilder og informasjon fra stadioner vi skal konkurrere og ellers på Bermuda, vil han snakke om hva slags jobb hver enkelt idrettsgren har å gjøre i tida framover, sier Østmark.