Et enstemmig formannskap vil bevilge nærmere en halv million kroner til løpebane rundt hele kunstgressbanen i Hitra idrettspark. Dermed ligger alt til rette for at kommunestyret gjør vedtak om dette førstkommende torsdag.

Det ble i 2011 planlagt en fullverdig løpebane for Hitra idrettspark. Denne ville på den ene kortsiden strekt seg utenfor det som per i dag er gjerdene rundt idrettsparken. Forslaget ble for dyrt, og Hitra friidrettsklubb har nå tegnet en forenklet bane, som ikke vil kunne brukes i konkurranse-sammenheng, men som vil bety bedre treningsforhold for den aktive klubben.

Utbyggingen gir ikke grunnlag for spillemidler. Hitra friidrettsklubb skal stå ansvarlig for utbyggingen og drifta av banen. Hitra fotballklubb har godkjent planene.