- Tanken om helthetlig idrettspark en fantastisk ide. Det handler om velvære og det å trives på et sted, det handler om folkehelse og om integrering. Når jeg vandrer i ulike miljøer, ser jeg at det ikke er alle som trives med fotball eller med å gå tur, men andre ting. Det er mye snakk om fotballen, og det er viktig. Jeg prøver samtidig å se helheten i det, hva kan vi få til gjennom denne variasjonen og hvilket løft det kan gi til borgerne på Frøya. Det handler om å tilrettelegge for at så mange som mulig kan være aktive og ha det bra.

Slik innledet kultur- og næringssjef i Frøya kommune, Maciej Karpinski, informasjonsmøtet om Helhetlig idrettspark før helga. Her ble det orientert om prosjektets flere underprosjekter, blant annet fotballhall på Golan og basishall (turnhall) tilknyttet idrettshallen. Men også annet enn hall-idrettene får din velfortjente plass i prosjektet, ikke minst tankene om å tilrettelegge bedre for ulike typer sjøsport.

Naustet som klubbhus

Blant annet er et av naustene på Sistranda tiltenkt satsing på sjøsport og kan fungere som klubbhus for ulike aktiviteter.

- Folk som driver med sjøsport, som for eksempel kiting, sier at denne stranda er den eneste i sitt slag her i området. Den fungerer unikt bra for kiting, og det må vi ta vare på. Dessuten er havkajakk blitt populært på Frøya, og sportsdykkerne er også veldig aktive, fortalte Karpinski.

Ifølge prosjektkoordinator Jan Otto Fredagsvik har kiterne sagt at de vil være med og rydde opp i fjæra for store steiner og enkelte trær, slik at forholdene kan bli enda bedre.

- Området rundt Sistranda er veldig egnet til denne type aktiviter. Og det gjelder også sykling i marka, som vi også skal tilrettelegge for, sier Karpinski.

Basishallen er første steg

Første steg blir likevel, som lokalavisa tidligere har skrevet, bygging av basishall (turnhall) tilknyttet Frøya idrettshall, samt ombygging av nåværende hall. Basishallen blir 23x30 meter lang og bygges bak dagens idrettshall. Her blir det også bygges plass til sekretariat og garderober.

- Anbudsdokumentene angir en frist innen 15. mai, og vi håper å starte bygging allerede i sommerferien. Gulvet i idrettshallen er blitt 15 år og begynner å bli slitt, det er nesten ikke demping i det lenger. Utskifting av gulvet gjøres samtidig, fortalte Karpinski.

Må vekke dugnadsånden

I alle delprosjektene er det behov for en betydelig dugnadsinnsats, og prosjektlederne fortalte om viktigheten av å skape "vi-følelsen" og engasjement. Det ble blant annet vist til suksesshistorier fra skianlegget Knyken i Orkdal.

- Dugnad skaper entusiasme og den tilknytningen man er avhengig av ved anleggene i ettertid, sa Karpinski.

- Helhetlig idrettspark er diskutert i idrettsrådet og entusiasmen er stor. Medlemmene har foreløpig litt vanskelig for å se for seg konkret hva man kan gjøre. Men den dagen det er klart, er man veldig gira på å være med, også på dugnad, sa seniorrådgiver Knut Arne Strømøy.