Hitra- og Frøya-troppene må vente. Øylekene ble i dag utsatt