- Et lag som kjennetegnes av godt samhold og god stemning

foto