Det blir både høytidelig opplegg og lek og moro når Fjellværøyidrettslag feirer 50-årsjubileum på søndag.

- Vi har hatt flere dugnader nå, så nå er vi klar for en skikkeligfest. Det vil bli fotballspilling, natursti og fri servering av grillmat. Ogselvfølgelig også en litt høytidelig markering. Betydningsfulle ildsjeler foridrettslaget opp gjennom årene har blant annet blitt invitert, sier medlem iidrettslaget, Lars Eirik Hestnes.

Variert tilbud

Idrettslaget har i løpet av de femti årene det har eksistert,organisert både fotball, håndball, friidrett og vintersport. I dag finnes detingen seniorlag verken i håndball eller fotball, men i aldersbestemte grupperbåde trenes det og spilles det kamper ukentlig.

- Vi skal ikke legge skjul på at det er fotball som er den størsteidretten i laget, selv om vi også har mye annet. 90% av barna på skolen drivermed fotball, forteller Lars Eirik.

Gode sponsorer

I tillegg til god dugnadsånd i laget, har også lokalebedrifter som Lerøy og Marine Harvest bidratt mye til å holde liv i Fjellværøyidrettslag.

- Vi har fått mye utrolig god støtte fra lokale aktører som MarineHarvest og Lerøy, og den støtta har vært utrolig viktig. Kunstgressbanen haddeikke blit til om det ikke var for dem, og heller ikke kiosken vi nå nettopp harfått klar før jubileet. Den har vi klart å få i stand med egne midler, og deter bare på grunn av hjelpen vi har fått til andre prosjekter, mener Hestnes.

- Jeg vil oppfordre folk til å feire sammen med oss på søndag, også krysser vi fingrene for like fint vær som det har vært denne uka, avslutter han.