Allerede 15. januar skal søknadene om spillemidler til Frøya idrettshall være sendt. Dette er søknader om støtte til bygging av basishall for turn, ombygging av garderobeanlegget med med mer i den eksistrende hallen, samt også en mulig utbygging av areal til utleie. Det siste med tanke på Maxtrim, som vurderer å flytte sitt treningsstudio til idrettshallen.

Jan Otto Fredagsvik er oppnevnt som prosjektkoordinator for «Helhetlig idrettspark på Sistranda». Han har tro på at man skal klare å hanke inn stordelen av midlene som trengst til å få bygget basishall.

- Vi håper på max uttelling. Det skal være mulig å få fire til fem millioner i spillemidler. I tillegg har turnforbundet en egen pott til å støtte utbygging av slike haller. I beste fall kan vi få inn åtte til ni millioner. Totalrammene for en basishall av den størrelsen vi planlegger ligger på elleve-tolv millioner, forteller Jan Otto Fredagsvik.

Avklare fotballhall til våren

Frøyahallen har førsteprioritet av tiltakene i prosjektet «Helhetlig idrettspark». Men kommunen har vedtatt at man også skal ha hurtig avklaring rundt bygging av fotballhall på Golan. Fristen er satt til 1. april neste år.

- Vi skal ha det meste utredet til 1. april. Her er det ikke snakk om en utbygging som kommunen kan ta alene. Vi er avhengige av det private næringslivet. Her må det også avklares om det skal satses på en 7-er, 9-er eller 11-hall. Det skal også vurderes om denne hallen kan trekkes vest for golanbanen, slik at vi beholder en utendørsbane der, forklarer Fredagsvik.

Ballbingen blir flyttet

Ved siden av de to hallprosjektene har «Helhetlig idrettspark» også tre andre underprosjekter. En av disse er utearealene ved idrettshallen/skolen.

- Det ligger litt lenger fram i tid, men det er klart at ballbingen kommer til å bli flyttet. Det kan skje ganske fort, men forutsetter at Sanitetshuset blir revet, sier Fredagsvik.

De siste underprosjektene går på marka og på sjøsportanlegg.

Hver av de fem underprosjektene skal få sin egen arbeidsgruppe. Ei overordna styringsgruppe er oppnevnt. Denne består av rådmann Svanhild Mosebakken, kultursjef Maciej Karpinski, teknisk sjef Andreas Kvingedal, folkehelsekoordinator Kristin Strømskag og en representant fra idrettsrådet, pluss at man holder en til to plasser åpen for supplering.