- Vi gleder oss veldig til basishallen er på plass,  sier Line Strømøy, leder for turngruppa i Frøya IL.

Frøya kommune har vedtatt å bygge basishall (turnhall) tilknyttet den nåværende idrettshallen. Ved siden av egen finansiering og spillemidler, har kommune satset på å få tildelt midler fra en statlig pott som finnes for denne typen anlegg.

Nå har kulturdepartementet besluttet at Frøya kommune tildeles  4 mill. kroner til bygging av ny basishall ved Frøyahallen fra kulturdepartementets  anleggspolitiske program. Dette er det maksimale beløpet man kunne håpe på.

Ett av kun fem prosjekter som får så høy sum

Det var kulturministerens partifeller i Frøya Høyre som fikk gleden av å overrekke tildelingsbrevet.

- Det er ett av kun fem prosjekter som får tildelt en så høy sum i løpet av perioden fram til 2017, forteller Martin Nilsen.

- Vi hadde kalkulert med å få fire millioner, men var langt fra sikre på at vi fikk hele summen. Så dette var en gledelig nyhet, sier kultursjef Maciej Karpinski.

- Jeg tror det gode arbeidet som er gjort i turnmiljøet på Frøya gjennom mange år har blitt sett, og at det har gjort sitt til for man får hele denne summen. At vi får en sånn hall vil bety mye, ikke bare for turnmiljøet, men for den allmenne kroppslige utfoldelsen, sier Heidi Glørstad Nielsen.

Klar til nyttår

Basishallen skal etter planen stå ferdig ved nyttår. Anbudspapirene er allerede ute, og man regner med å ha antatt et anbud før sommerferien.

- Selve hallen er et enkelt bygg å sette opp. Det skal gå på en måned. Men det blir en del gravearbeid i forkant. Det blir det som tar mest tid, forteller Maciej Karpinski.

Turngruppa har i dag cirka 110 aktive. Flere av undergruppene har inntaksstopp fordi det ikke er plass til flere. Line Strømøy regner med at turngruppa vil vokse igjen når basishallen står ferdig.

- Men hallen er ikke bare for turnerne. Den skal være til allmen benyttelse. Og skolene skal bruke den. Nå må vi sikkert skolere gymlærerne i bruk av turnutstyr. Og hallen er ikke bare for unger og ungdommer. Vi har blant annet planer for å etablere en seniortrim på dagtid, forteller Line Strømøy.