Hitra pistolklubb arrangerte sist llørdag Hitrafelten for tredje år på rad. Deltagelsen var meget god og var økt i forhold til i fjor.

Hele 190 starter ble det denne gang, og konkurransen har dermed blitt en av de største innen feltpistol i kretsen. Det er beregnet at om lag 15.000 skudd ble løsnet denne ene konkurransedagen for å gjennomføre alle konkurransene.

Trang om plassen

Også i år var det innlagt kretsmesterskap i to av øvelsene, noe pistolklubben mener er medvirkende til den store deltagelsen. Det var lørdag trangt om parkeringen på Asmundvåg og skytterhuset var fullt opp av skyttere i tillegg til at det krydde av skyttere i feltløypa.

- God stemning og god middag kombinert med godt vær gjorde at arrangementet gikk godt. Stor dugnadsinnsats fra egen klubb gjør at vi kan påta oss et så pass stort arrangement, sier Jørgen Olsen, leder i Hitra pistolklubb.

Klubben er spesielt godt fornøyd med at egne ungdommer deltar og gjør det såpass godt, det lover godt for framtida.

- Pistolskyting som idrett øker på Hitra og det er for tiden bra rekruttering, forteller Olsen.

Medaljer til arrangørklubben

Hitra pistolklubb stilte i år med sju skyttere. Det ble gode resultater for arrangørklubben med sølvmedalje i klasse senior i begge KM-øvelsene. I tillegg tok Hitra lagsølv i spesialpistol.

Maksimal oppnåelig poengsum i årets feltløype var 92 poeng for finpistol, grovpistol, revolver og militær. 80 poeng for spesialpistol og spesialrevolver.

Resultater:

Kretsmesterskap Spesialpistol:

Gull, Arild Inge Wollan, Støren PK, 78 p

Sølv, Jørgen Olsen, Hitra PK, 78 p

Bronse, Rune Hovde, Trondheim PK, 77 p

Lagsølv Hitra PK:

Jørgen Olsen 78 p

Roy Aune 74 p

Frida Aune 56 p

Gull klasse ungdom

Børge Strøm, Hitra PK, 56 p

Kretsmesterskap Spesialrevolver:

Gull, Arild Inge Wollan, Støren PK, 80 p

Sølv, Jørgen Olsen Hitra PK, 79 p

Bronse, Rune Kimo, Indre Fosen SK, 75 p

2. plass V50, Odd Johnsen, Hitra PK, 60 p

1. plass V70, Sverre Aamodt, Trondhjems PK, 75 p

Resultater fra lokale skyttere i øvelsene for øvrig:

Finfelt:

Klasse A

2. Jørgen Olsen, Hitra PK, 90 p

Klasse C

1. Gøran Rabben, Hitra PK, 84 p

4. Karl Øien, Hitra PK, 68 p

Klasse D

10. Stein Tore Valmyr, Hitra PK, 71 p

13. Frida Aune, Hitra PK, 68 p

Klasse U16

1. Børge Strøm, Hitra PK, 61 p

2. Torgeir Samdahl, Hitra PK, 58

Grovfelt:

Klasse A

1. Jørgen Olsen, Hitra PK, 92 p

Militærfelt: Klasse A

10. Jørgen Olsen, Hitra PK, 72 p

Klasse B

Roy Aune, Hitra PK, 79 p

Revolverfelt: Klasse A: 4. Jørgen Olsen, Hitra PK, 90 p

10. Roy Aune, Hitra PK, 84 p

Klasse C: 6. Gøran Rabben, Hitra PK, 53 p

Spesialpistol:

2. Jørgen Olsen, Hitra PK, 78 p

8. Roy Aune, Hitra PK, 74 p

27. Frida Aune, Hitra PK, 56 p

Klasse ungdom: 1. Børge Strøm, Hitra PK, 56 p

Spesialrevolver: 2. Jørgen Olsen, Hitra PK, 80 p

19. Roy Aune, Hitra PK, 60p