Sykkelrittet Tour de Frøya har gjennom flere år vært øyregionens største idrettsarrangement og har bidratt til økt interesse for sykling i regionen. Sykkelrittet arrangeres i mai hvert år og i år er 30. mai datoen.

Rittet har også opprettet et sykkelfond, der formålet er å stimulere til enda mer sykkel-interesse. Etter at det er satt av penger til å sikre neste års sykkelløp, skal nemlig overskuddet fra arrangementet deles med lag og foreninger som har tiltak for sykkelsporten. Særlig gjelder dette tiltak for barn og unge.

- Tour de Frøya ønsker gjennom dette tilskuddet å bidra i forbindelse med arrangement og aktiviteter som øker sykkelinteressen på Frøya og Hitra. Ethvert lag, forening, skoleklasse, etc som ønsker å sette i gang positive tiltak for å fremme sykkelsporten kan motta tilskudd fra Tour de Frøyas Sykkelfond. Arrangement og aktiviteter med fokus på folkehelse, treningsglede, opplæring og trafikksikkerhet vil bli prioritert, skriver rittet om kriteriene.

- Det kan søkes om dekning opp til 80 prosent av arrangements-/aktivitetskostnader, skriver Tour de Frøya på sine nettsider. Her kan man også finne søknadsskjema under fanen sykkelfond

Besøk også Mitt Lag-siden til Frøya og Hitra sykkeklubb