Steinar Johnsen ble valgt som leder i Hitra IL for nok en periode på årsmøtet 2. mars.

Også kasserer Ann Kristin Utseth og sekretær Siv Lian Heggvik tok gjenvalg. Årsmøtereferatet viser at også lederne for de åtte undergruppene i idrettslaget, stort sett gikk videre i sine verv.

Utgiftene til håndballaktiviteten var på hele kr 269.241 i 2014, men allikevel gikk gruppa med et overskudd på kr 65.885. Tilskuddet fra hovedlaget var på kr 85.000. Alle undergruppene i Hitra IL har egen økonomi.