Sandstad IL har allerede mottatt mye støtte til ny kunstgressbane ved skole på Strand.

- Vi fikk 100.000 kroner fra kommunen, 200.000 kroner fra Lerøy Midt, 50.000 kroner fra Strand FAU og 100.000 fra Sandstad IL. Så er det en god del som har gitt alt fra 3.000 til 25.000 kroner. Men vi mangler som sagt noen tusen for å komme helt i mål. Derfor håper vi at noen som kanskje ikke er forespurt kan bidra til det vi mangler, fortalte Kjell Arne Sætherbø i Sandstad IL tidligere i vinter.

For å skaffe  kronene som vil sikre at hele anlegget realiseres, er det nå igangsatt salg av andeler til Strand kunstgress. Hver andel er på 500 kroner. Målet med aksjonen er å samle inn 50.000 kroner.

Alle som kjøper andeler vil motta andelsbrev som bevis på bidraget.

Formålet med prosjektet er å stimulere til økt aktivitet blant barn og unge, både i skole, trening og fritid.

Banen blir på 42x31 meter.  Rundt banen blir det asfalt med løpebane for 60meter. I tillegg blri det satt opp nye lyspunker og ballfagernett bak mål.