Kommunestyret har bevilget 1.083.500 kroner til utbygging av løpebane ved Frøya idrettspark på Nabeita. Pengene tas fra sparepengene, og skal være et forskudd på spillemidler.

Vedtaket i kommunestyret er likt det enstemmige vedtaket i formannskapet.

Nabeita idrettslag har søkt om spillemidler fra Sør-Trøndelag fylkeskommune til etablering av løpebane for Frøya idrettspark på Nabeita. Spillemiddelsøknaden ble ifølge rådmannen avslått på grunn av mangel på penger i 2014, men er nå formellt godkjent og omsøkt for å gjelde for 2015.

- Det er helt vanlig at søknader blir avslått grunnet manglende midler. Grunnen til dette er antall søknader som har ankommet fylket. Søknader som blir avslått, men er formellt godkjent, blir behandlet videre neste år i samme rekkefølge som de har kommet inn. Alle godkjente søknader får tildelt midler. Frøya kommune har i tidligere anledninger forskuttert midler i lignende saker, skrev rådmannen i sin vurdering av saken i forkant av kommunestyret.