Gull for Jøran: - Virket som jeg hadde mer å gi enn de andre

foto