Grasrotandelen gir de som spiller mulighet til selv å bestemme hva noe av dette overskuddet skal gå til. Et lag eller en forening valgt av den enkelte spiller får et beløp tilsvarende fem prosent av spillerens innsats. Spiller du Lotto for hundre kroner, går fem kroner til din grasrotmottaker, men uten at din innsats, premie eller vinnersjanse reduseres.

Her er lagene på Frøya som blir tildelt Grasrotpenger etter årets fire første måneder:

NMK FRØYA 1 274

VÅGØY SKYTTERLAG   166

FRØYA FOTBALLKLUBB 19 736

FRØYA IDRETTSLAG 12 272

MAUSUND IDRETTSLAG 54 296

NABEITA IL 4 690

FRØYA SENIORDANS 2 045

FRØYA SPORTSDYKKERKLUBB   492

FRØYA GOLFKLUBB 1 692

HLF FRØYA 5 351

FRØYA REVMATIKERFORENING 5 132

HLF SØR-TRØNDELAG   98

FRØYA KYSTLAG   24

SULA FYR STIFTELSEN 4 194

SANGKORET HAVDUR 5 328

MAUSUND HUSFLID OG BRUKSKUNST   239

SISTRANDA MANNSKOR 2 987

FRØYVÆRINGEN   731

BOGØY VELFORENING 7 041

SØRBURØY VELFORENING   837

UTTIAN GRENDALAG 1 184

DYRVIK GRENDALAG 3 828

GJÆSINGEN VELFORENING 3 727

STØLAN KRETSLAG 4 353

NESSET GRENDALAG 4 673

SULA GRENDELAG 6 942

DYRØY GRENDALAG 3 055

TITRAN GRENDALAG 12 289

NORDSKAG OG KVERVA VELFORENING 1 137

FLATVAL GRENDALAG 1 112

GRENDALAGET LYNGBLOMST 8 488

FRØYA PENSJONISTFORENING   684

SKJØNHALS KRETSLAG 1 891

HAMARVIK BÅTFORENING 1 520

FRØYA MC 6 097

STAULVÅGEN BÅTFORENING 2 265

FLATVAL BÅTKLUBB   3