Hitra formannskap har tidligere utsatt behandling av søknad om pengestøtte til sommerens øyleker på Bermuda. Bakgrunnen var usikkerheten om det ble noen kvinnefotball-turnering, og fotballaget utgjør en stor andel av troppen Hitra vil sende.

Med kun tre påmeldte lag har dette vært uklart helt til det siste. Men da formannskapet fikk saken opp på nytt denne uka, ble det henvist til en mail fra leder i Hitra Idrettsråd, Jørgen Olsen. Her står det blant annet:

«Sentralstyret for IGA har nylig gitt godkjenning for at det avholdes fotballturnering, og IGA Hitra sender lag i damefotball».

Dermed valgte formannskapet nå å ta stilling til søknaden, og bevilge 70.000 kroner, i tillegg til de 30.000 kronene som er bevilget gjennom budsjettvedtak tidligere.

I utgangspunktet ønsket politikerene å øremerke tilskuddet til ynge utøvere (opp til tyve år).

I mailen fra idrettsrådets leder argumenteres det mot å anse øylekene som et ungdomsarrangement:

«Føringer kan slå uheldig ut, blant annet fordi:

• Uten deltagere over 20-25 år ville det ikke blitt sendt volleyballag

• Uten deltagere over 20-25 år ville det ikke blitt sendt fotballag

• Ingen deltakere i skyting (eller golf)

• Muligens et par-tre deltakere i friidrett

Hitra ville da i beste fall trolig sende en tropp på en håndfull utøvere/ ledere, noe som på sikt vil kunne gjøre at det settes spørsmålstegn ved Hitras medlemskap i organisasjonen. Man er altså avhengig av at deltakere som er eldre enn 20-25 faktisk blir med, og disse er også ofte forbilder for resten av troppen de deltar i. Alt dette kan også sies om lederne for den enkelte idrett som deltar frivillig som ubetalt, og benytter ferien for utøverne. Det skal også være et visst fokus på idrettslig prestasjon i lekene, dette gjør Hitra enda mer synlig. Av Hitras 6 medaljer gjennom tidene er ingen tatt av utøvere under 25 år» skriver Olsen i mailen.

Han viser samtidig til at det lokale IGA-styret likevel har differensiert noe på egenandelene etter alder.

Formannskapet henstiller til at det lokale IGA-styret også gjør det denne gangen, slik at de yngste (opp til 20 år) får hoveddelen av bevilgningen.

Saken skal behandles endelig av kommunestyret.