Med støtte fra Tour de Frøya-fondet og sponsorer har sykkelklubben kjøpt inn seks helt nye juniorsykler. De koster opprinnelig 9000 hver, men ungdommer som melder sin interesse for å prøve sykkelsporten, har bli trukket ut og få låne en av syklene gjennom en hel sesong.

- En racersykkel er dyr. Og vi vil gjerne at ungdommene skal få prøve ut idretten, uten at det blir så dyrt for dem, sier leder i Frøya og Hitra sykkelklubb, Marit Ervik.

I utgangspunktet vil tre sykler vil bli forbeholdt hitterungdommer, og tre for frøyaungdommer.

Når klubben kommer i gang med utetreningene i april, vil det kjøres treninger både på Hitra og Frøya i midtuka, samt at de satser på fellestreninger (turer) i helgene.

Tilbudet om lån av sykkel er til ungdom mellom 12 og 16 år. Fram til man er 16, tilbyr klubben også gratis medlemskap.

Klubben ønsker også å nå de som er enda yngre. Den 15. juni kommer arrangementet "Tour of Norway for kids" til Frøya.

- Det er et arrangement for de fra 0 til 14 år, hvor idrettsgleden står i fokus. Det ble startet for å fremme sykkelinteresen blant de yngste, og arrangeres flere steder rundt om i landet, forteller Marit Ervik.