Sør-Trøndelag Idrettskrets inviterer fredag og lørdag denne uka til Idrettsrådskonferansen 2015. Det er representanter fra idrettsrådene rundt om i fylket som kommer til Frøya, hvor de skal jobbe videre med å styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet.

- Vi ønsker at denne konferansen skal stimulere og inspirere idrettsrådene i dette viktige arbeidet gjennom faglig påfyll, erfaringsutveksling og samvær med representanter fra andre idrettsråd i fylket og idrettskretsens styre og administrasjon, forteller Ivan Leraand i Sør-Trøndelag Idrettskrets Norges Idrettsforbund.

Konferansen skal holdes på Hotell Frøya, hvor de ønskes velkommen av ordfører Berit Flåmo og leder i Frøya idrettsråd, Oddgeir Storø. På programmet fredag er også en vandring på Sistranda der deltakerne besøker idrettsanlegg og kulturhuset.

Lørdag er satt av til erfaringsutvekslinger og diskusjoner, blant annet skal deltakerne gå gjennom Idrettspolitisk dokument 2015-2019.