Klæbo skryter av folket på Hitra. - Det er imponerende