Trøndelag Fotballkrets har lagt merke til at det arbeidesgodt ide yngre klassene i øyregionen.

Ulrik Vikan, Frøya FK, Sara Eide, Frøya FK, Anne LiseKvakland, Hitra FK og Ingrid Hestnes, Hitra FK er alle tatt ut tilområdetreninger for jenter og gutter i alderen 13 år.

Det er på bakgrunn av fotballskolen, områdeturneringa ogkretsturneringa 8.-9. juni på Steinkjer, Trøndelag Fotballkrets i område Sørhar foretatt et foreløpig uttak til områdetreninger.

Uttaket er på ingen måte endelig. Utviklingen i dennealdersgruppen er stor slik at spillere som ikke ble tatt ut denne gangen harogså muligheter til å bli tatt ut til områdetreninger i løpet av høsten.

Spillere i område Sør oppfodres derfor til å være nøye medtreningsarbeidet i egen klubb. I tillegg er fotballkretsen avhengige avinnspill og tips fra trenere på spillere som viser god utvikling i løpet avsommeren og høsten.

I tillegg til områdetreningene vil det bli lagt opp tillokale områdetreninger eksempelvis Nord-Østerdal/Gauldal eller Orkdal/Fosen forå redusere på litt reisebelastning, samt gi flere muligheten til å delta påtreninger i regi Område Sør.