På Frøya har fortsatt Mausund idrettslag flest “grasrot-medlemer”.  232 mausundpatrioter ga fem prosent av sin tippeinnsats til sin klubb som med dette innkasserte 205.000 grasrot-kroner.

Fine inntekter ble det også til grendalaget Lyngblomst, Frøya Fotballklubb, Frøya idrettslag og Titran grendalag som alle i fjor fikk grasrotandeler på 30-40.000 kroner.

Andre lag må derimor nøye seg med noen få kroner.

Dette er grasrotandelen

Det koster ingenting å bli og være grasrotgiver. Spillene du kjøper koster nøyaktig det samme, men fem prosent av innsatsen går direkte til den grasrotmottakeren du velger å støtte. Grasrotandelen gjelder alle Norsk Tippings spill, med unntak av Extra, Flax (papirlodd) og Belago.

Nesten én million Norsk Tipping-kunder sørget for nesten 400 millioner  -  kroner til lag og foreninger gjennom Grasrotandelen i 2015.

Frøya

Her er lista over alle som fikk grasrotstøtte i 2016 (navn  antall givere - beløp):

NMK FRØYA  21   -  kr  4 640,47

VÅGØY SKYTTERLAG  2   -  kr  1 135,85

FRØYA FOTBALLKLUBB  74   -  kr  41 261,25

FRØYA IDRETTSLAG  128   -  kr  37 593,65

MAUSUND IDRETTSLAG  232 -   kr  204 449,66

NABEITA IL  40   -  kr  13 178,50

FRØYA SENIORDANS  21   -  kr  6 832,75

FRØYA SPORTSDYKKERKLUBB  12  -  kr  2 075,34

FRØYA GOLFKLUBB  -  kr  279,57

LIVSGLEDE FOR ELDRE FRØYA 7  -  kr  585,90

HLF FRØYA 45  -  kr  16 010,77

FRØYA REVMATIKERFORENING 18  -  kr  12 818,95

HLF SØR-TRØNDELAG HØRSELSHEMMEDES  1  -  kr  35,00

FRØYA KUNSTFORENINGODA FRA HAVET 8  -  kr  1 767,36

FRØYA KYSTLAG  -  kr  50,60

SULA FYR STIFTELSEN 36  -  kr  13 686,55

SANGKORET HAVDUR  62  -  kr  15 009,09

MAUSUND HUSFLID OG BRUKSKUNST  5  -  kr  788,30

SISTRANDA MANNSKOR  29  -  kr  8 293,11

FRØYVÆRINGEN 8  -  kr  1 383,50

FRØYADAGAN 1  -  kr  2,50

BOGØY VELFORENING42  -  kr  21 389,14

HAMARVIK GRENDALAG  11  -  kr  13 201,79

SØRBURØY VELFORENING  21  -  kr  4 379,69

MAUSUND GRENDELAG  26  -  kr  2 719,60

UTTIAN GRENDALAG  18  -  kr  4 009,19

DYRVIK GRENDALAG  30  -  kr  11 415,25

GJÆSINGEN VELFORENING  45  -  kr  15 431,84

STØLAN  -  KRETSLAG  28  -  kr  16 557,02

NESSET GRENDALAG  46  -  kr  19 454,86

SULA GRENDELAG  36  -  kr  21 396,25

DYRØY GRENDALAG  42  -  kr  8 613,72

TITRAN GRENDALAG  68  -  kr  37 448,96

NORDSKAG OG KVERVA VELFORENING  11  -  kr  4 316,04

FLATVAL GRENDALAG  5  -  kr  1 565,06

GRENDALAGET LYNGBLOMST  57  -  kr  33 414,33

HITRA OG FRØYA HUNDEKLUBB  26  -  kr  17 244,39

FRØYA PENSJONISTFORENING  5  -  kr  3 762,49

SKJØNHALS  KRETSLAG  17  -  kr  6 322,57

HAMARVIK BÅTFORENING  16  -  kr  3 176,35

FRØYA MC  38  -  kr  29 121,76

STAULVÅGEN BÅTFORENING  22  -  kr  6 934,50

FLATVAL BÅTKLUBB  3  -  kr  792,20

NATTRAVNENE  4   -  kr. 843,51