​Mandag kveld samlet kommunen, Nabeita Idrettslag og Frøya Idrettslag til pressemøte på Golan på Sistranda for å snakke ut. Den siste tida har vært preget av mye uklarheter, mange beskyldninger og rykter. Det som skulle bli en flott Polen-tur med fotballturnering og EØS-innspill fra Frøya kommune, er blitt overskygget av at to idrettslag har trodd at det var deres 23 spillere som skal få reise nå i oktober. Men bare ett får dra, og Frøya kommune tar på seg all skylda.

- Det har vært mange samtaler og mye rykter. Frøya kommune beklager det som har skjedd; det er verken Nabeita eller Frøya IL sin feil, det er Frøya kommune som ikke har gjort god nok jobb. Det ønsker jeg at folk skal vite; vi ønsker ikke at det skal bli noe klammeri mellom klubbene, sier Marit Wisløff Norborg, leder for kultur og næring i Frøya kommune.

EU-prosjekt om barns helse

Bakgrunnen er et flerårig prosjekt kommunen har deltatt i, et EU-prosjekt som handler om sosiale ulikheter og barns helse. Representanter fra Frøya har tidligere reist sammen med det norske helsedirektoratet til Polen, og polske kommuner har besøkt Frøya for utveksling av erfaringer og se hvordan vi jobber med barneaktiviteter her. Nabeita IL bidro også med foredrag for de polske delegatene om hvordan dette idrettslaget jobber.

Det var når man nå har kommet til prosjektets tredje del at det har blitt uklarheter, forklarer Wisløff Norborg. Nå er planen at en Frøya-delegasjon bestående av "fotfolket", altså de som jobber med og driver idrett i det daglige, skal bli med på den EU-betalte turen i oktober. Målet er å se nærmere på hvordan det polske samfunnet driver med idrett. Inkludert i dette er deltakelse i en fotballturnering. 23 barn pluss åtte voksne fra Frøya skal reise.

Da delegasjonen var her, var det Nabeita IL som holdt foredrag. Da man har forhørt seg om Nabeita ville være med, har man etter gjentatte purringer ikke fått svar. Det er også vanlig at idrettsrådet er med i slike saker, og det har vært overlapping fra gamle til nye involverte, også i kommunal ledelse. Manglende svar blir tolket som et nei, får lokalavisa forklart, og kommunen jobber etterhvert opp mot Frøya IL i den videre planlegginga av turen.

Frøya IL har begynt å forberede - og glede seg til - den samme turen. I sommer ble overraskelsen derfor stor da man oppdaget at også Nabeita IL var igang med tur-forberedelsene.

- Det har vært en for dårlig prosess, som skapt forferdelig med rykter, sier Wisløff Norborg. Hun ønsker ikke å gå i detalj om rykteflommen, men sier at enden på visa etter de siste dagers samtaler er at Frøya IL ønsker Nabeita IL god tur.

- Frøya IL er selvsagt kjempeskuffa, men ønsker Nabeita god tur. Og de mener det. De er rause, sier kommunens representant.

- Mye bygdesnakk og spekulasjoner

Og dette bekrefter Mats Ove Bremnes, gruppeleder Fotball Frøya IL.

- Vi i Frøya IL vil på ingen måte sette en stopper eller demper for turen til Nabeita IL, men vil heller ønske alle deltakere en riktig god tur til Polen. Det vi mener er det viktigste nå, er at alle ser på denne saken som avsluttet og at vi legger ballen død. Det som har skjedd har skjedd, og det kan ikke reverseres. Vi må ikke glemme at det er tross alt barna som kan bli skadelidende i form av skittkasting og ryktespredning hvis ikke vi nå setter en strek over dette og heller ser fremover, sier Bremnes til lokalavisa.

Bremnes legger ikke skjul på at det har vært ei tid preget av mye rykter.

- I et lite samfunn som Frøya blir det fort snakk på bygda og spekulasjoner, som igjen danner rykter. Vi ville derfor få alle fakta på bordet. Det ble derfor avholdt et møte mellom idrettslagene, Frøya Kommune og Frøya Idrettsråd torsdag 1. september. Vi fikk her snakket ut om prosjektet, og vi ble enige om å sammen gå ut i media for å gi alle en forklaring på hva som hadde skjedd, og ikke minst få en stopp på ryktene som florerte på bygda, sier han.

- Aldri vært en konflikt mellom idrettslagene

Bremnes understreker bestemt at det aldri har væt noen konflikt mellom Nabeita IL og Frøya IL.

- Vi har hele tiden vært klare på at det er Frøya kommune som må stå til ansvar for hvordan dette prosjektet har blitt behandlet. Vi vil heller ikke ha noen ekstra ”goodwill” fra Frøya Kommune, ei heller få første prioritet hvis det skal ble flere turer til Polen, sier han.

Bremnes forklarer at Frøya IL siden starten av prosjektet har vært i flere møter med tidligere leder for kultur og næring.

- Også Nabeita IL var invitert uten å stille opp. Vi har brukt mye tid på å planlegge, samt på å ordne en egen presentasjon på hvordan vi driver barnefotball og forklare at dette gjøres på frivillig basis. Dette ble levert til tidligere leder som har, eller i hvert fall skulle, sende dette over til Polen for oversettelse. Ved vårt siste møte i mars mente tidligere leder at vi måtte tolke fraværende respons fra Nabeita IL som et avslag til å delta på prosjektet. Vi oppfordret han da til å prøve på å nå Nabeita via andre kanaler, da vi mente at det var viktig at begge idrettslagene fikk sjansen til å være med på dette prosjektet. Etter dette møtet hørte vi ikke noe før vi i juli fikk høre at Nabeita IL skulle reise til Polen. Frøya IL tok da kontakt med Frøya kommune og kalte inn til et møte. Det ble da bekreftet at dette medførte riktighet, forteller han.

- Vi ble selvsagt meget skuffet, og skjønte ikke hvordan dette kunne hende. Ryktene spredde seg fort, og det ble etterhvert mange spørsmål - vi måtte derfor sende ut et infoskriv til alle barn og foresatte i Frøya IL, hvor vi informerte om at det ikke ble noen Polentur, sier han.

- Kjedelig sak

Remy Strømskag i Nabeita IL sier det er en kjedelig sak som har oppstått.

- Kjedelig sak, men vi setter pris på at kommunen erkjenner feilene de har gjort. Konsekvensen av kommunens håndtering har gått utover idrettslagene. Vi har lagt saken bak oss, og vi har mange barn og voksne som gleder seg til å reise på tur, sier Strømskag.