Det har de siste dagene - og kveldene - vært full aktivitet på Eidsvatnet ved Fillan med ishockey og skøyter i flomlys.

- Båltenning og flott stålis med 12 cm tykkelse. Benytt sjansen før mildværet kommer, melder entusiastene Roger Athammer og Frode Arntsen.

Sjekk alltid isen

Alle er selv ansvarlig når de ferdes på isen. Det lureste du kan gjøre når du skal ferdes på isen er å sjekke selv og med lokalkjente. Isforholdene forandrer seg fort og varierer også på vannet. Selv om det er tjukt ett sted kan det være tynn og dårlig is ikke langt unna.

Disse stedene er isen svakere:

Der vegetasjon, f.eks siv og strå kommer gjennom

Ved råker under broer og ved brygger

Ved odder, avløp, innløp, grunner og sund.

Vær spesielt forsiktig på regulerte vann.

Søndag ble isen tatt i bruk. Da var et 20-tall mennesker samlet for å ha det artig.