Klarsignal: Det blir treningsuke og RBK-kamp på Frøya

foto