Hitra Idrettslag ved anleggsgruppa har søkt Hitra kommune om økonomisk støtte til oppsetting av en gapahuk ved Eidsvatnet ved Fillan. Her drifter idrettslaget en badeplass sommerstid samt organiserer ishockey-aktiviteter om vinteren.

- Dette er en allmenn aktivitetsplass som driftes av anleggsgruppa i Hitra IL. Stedet har høy aktivitet både sommer og vinter og ligger fint plassert nært sentrumet. Det er lett tilkommelig for allmenheten. Aktiviteter som foregår det er bla. bading, ballspill, soling, grilling, fisking, skøyter. Fra før er det laget parkeringsplass, badeflåte, volleyballbane, benker og vi står ellers for vedlikehold, som søppelfjerning, klipping, brøyting av skøytebaner osv. Nå holder vi på å utvide med en robust gapahuk, da vi har inntrykk for at det er et behov, siden stadig flere grupper (barnehage, skole osv.) benytter plassen og da det kan være vanskelig å forutsi været enkelte dager, melder behovet seg for takly. Det er også hensiktsmessig med et bygg som gir mulighet for omkledning, matlaging og hygge året rundt, skriver idrettslaget i søknaden.

Idrettslaget har fått fylkeskommunale penger samt private sponsorpenger til innkjøp og har søkt kommunen om 10.000 kroner til ferdigstilling, inkludert møblering og tak. Rådmannen har innstilt på at søknaden imøtekommes. Det er formannskapet som avgjør saken i sitt neste møte.

Bane ryddet til ishockeykamp på Eidsvatnet