– Det er en fordel å være raskere enn de andre

foto